Home | Contact
Nederlands | English
     
» solutions » engineering solutions
solutions


AUTOMATION ENGINEERING

Industriële Automatisering
Onze adviesgroep industriële automatisering is niet bang voor een uitdaging in de automatisatie van een productieproces . Zij werken besturingsconcepten uit en programmeren geavanceerde PLC- en SCADA systemen voor de optimalisatie van industriële machines en complete productielijnen.

Maar zij gaan ook verder dan enkel de SCADA toepassingen, voor de veeleisende productieomgevingen maken zij gebruik van het MES-platform om ervoor te zorgen dat de data van ERP-systemen probleemloos en correct worden omgezet in de geschikte informatie voor uw productie. Voor deze handshaking met het MES en ERP platform worden de hogere programmeer talen zoals C++, VB V6.0 en .NET gebruikt.

 

Elektrotechniek – Mechatronica – Aandrijvingen

Deze adviesgroep verzorgt de hardwareontwikkeling, aandrijvingen van dynamische installaties, schakel- en stuurkasten. Bij complete automatiseringsprojecten worden zij ondersteund door onze afdeling industriële automatisering om sterke resultaten neer te zetten.


MECHANICAL ENGINEERING

 

Speciaal Machines

Machines die voldoen aan specifieke eisen zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. Onze adviesgroep speciaal machines levert unieke oplossingen door creatief en innoverend te ontwikkelen. Voor deze adviesgroep zijn dit soort uitdagingen een “way of life”. De sturing van de machines gebeurt in samenwerking  met onze afdeling automation engineering.

 

Voeding en Genotsmiddelenindustrie

We ontwikkelen ook allerlei voeding gerelateerde machines voor de ambachtelijke, semi-industriële en industriële productiebedrijven. Door ons continue te verdiepen in de uitdagingen die voedingsverwerking met zich meebrengen ontwikkelen wij machines met klantgerichte resultaten.

 

PROCESS ENGINEERING

 

Proces Analyse

We besteden nog altijd aanzienlijk veel tijd en geld aan het ontwikkelen van producten, maar we besteden veel minder aandacht aan het proces om die producten te maken. Onze adviesgroep procesanalyse ondersteund u bij het analyseren van uw productieproces en doet de nodige voorstellen die ervoor zorgen dat de winstgevendheid van het productieproces verhogen. Via de implementatie van meet en regelsystemen (M&R) kunnen ze de processen die onder de loep moeten worden genomen analyseren.

 

Proces Optimalisatie

Na de procesanalyse gaat deze adviesgroep aan de slag met de resultaten en vertaalt deze in technische oplossingen die ervoor zorgen dat uw productieproces vlotter verloopt, meer rendement oplevert, winstgevender is en de “return on investment” positief is.

COMPUTER AIDED ENGINEERING

Computational Fluid Dynamics

De wetenschap Fluid Dynamics bestudeert de vloeistofdynamica en bundelt alle kennis over het gedrag van gassen en vloeistoffen. Hierbij wordt er niet alleen rekening gehouden met de vloeistofbeweging maar ook met de gerelateerde fenomenen zoals warmteoverdracht en geluidgeneratie. In zijn meest algemene vorm wordt deze kennis uitgedrukt in complexe mathematische vergelijkingen.

 

CFD gebruikt op een wetenschappelijke manier de rekenkracht van computers om die complexe wiskundige vergelijkingen op te lossen. Met de hulp van CFD programma’s zoals Fluent kan een ingenieur maximaal gebruik maken van die vergelijkingen zonder de vloeistofstromen te zien.

 

In de praktijk betekent het dat CFD je toelaat om op je computerscherm te simuleren wat er in je systeem gebeurt. Fenomenen zoals het mengen van twee vloeistoffen, de drukveranderingen van een vloeistof in buizen, kleppen, compressoren, turbines, etc. maar ook de warmte uitwisseling tussen vloeistoffen, tussen vloeistoffen en vaste stoffen ( warmtewisselaars, ovens, … ) en zelfs het opwarmen en afkoelen van een kamer kunnen we met CFD in beeld brengen.

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

Created by: All Directions - Databank- en Internet Projecten
Design: Phobos - Reclame- en Marketingadviesbureau